Основні напрями діяльності

Юлія Борисівна Батюта

 Завідуюча методичним кабінетом  

Методична робота – це ланка в системі неперервного підвищення кваліфікації педагогів. Важливо побудувати цю роботу так, щоб кожен педагог міг якомога ширше розкрити свої здібності й талант, розвивати ініціативу й творчий пошук.

 

Метою методичної роботи в ЦДЮТ є підтримка ділового тонусу педагогів, допомога в подоланні труднощів, у відкритті шляху до пошуку, ініціативи й творчості. Уся методична робота у закладі ґрунтується на системі принципів: науковості, систематичності, конкретності, творчості, колективності, актуальності. Особливе значення надано розвитку життєвих компетенцій вихованців. Тож науково-методична проблема, над якою працює педагогічний колектив  є такою: «Формування професійної, інноваційної, креативної культури успішного педагога для забезпечення творчого та інтелектуального розвитку вихованців». Наприкінці кожного року за наслідками цієї роботи відбуваються засідання методичних об’єднань, засідання методичної ради, випуск методичних рекомендацій, науково-методичний  семінар.

 

Завдання науково-методичної роботи: 

Ø  системне підвищення педагогічної майстерності, методичного і наукового рівня педагогів; 

Ø  пошук, розробка й апробація нового змісту освіти і виховання дітей, методів і форм його реалізації; 

Ø  удосконалення навичок самоосвітньої роботи педагогів, надання їм кваліфікованої допомоги в підвищенні педагогічної майстерності; 

Ø  систематичне інформування про нові методичні рекомендації, публікації що до змісту й методики навчально-виховної роботи, глибоке вивчення державних нормативних документів; 

Ø  упровадження передового педагогічного досвіду у навчально-виховну роботу закладу.

 

Центральною ланкою методичної роботи  є методична рада, завданнями якої є: 

Ø  координація діяльності всіх структурних одиниць методичної роботи; 

Ø  планування, узгодження та аналіз організації відповідних заходів до педагогічної проблеми закладу.

 

Функції методичної роботи ЦДЮТ 

Діагностика педагогічних кадрів

Зміст:

Форми:

Øудосконалення професійної майстерності;

Øпідвищення педагогічної культури;

Øоволодіння інноваційними методами навчання та виховання

Øкурси підвищення кваліфікації;

Øметодичні об’єднання;

Øпсихолого-педагогічні семінари;

Øнауково-методичні семінари;

Øіндивідуальне наставництво;

Øробота з молодими спеціалістами;

Øпедагогічні читання

Узагальнення результатів діагностування педагогічних кадрів, створення та визначення стратегії розвитку педагогічного колективу.

Підвищення рівня досягнень вихованців закладу

 
 

 
ПОШУК

КАЛЕНДАР

<< < січня 2022 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31